Lean Learnings – Bilprospekt

bilprospekt“Visst hade det varit fint om man kunde gå in på en hemsida, konfigurera precis den bil man vill köpa, få in offerter från de handlare som kan erbjuda just denna bil för att sedan välja den handlare som erbjuder lägst pris?” Ungefär så kan det ha låtit när Bilupphandling spånade fram sin första startupidé. I denna bloggserie kommer vi att följa ett startup åt gången på deras resa och bjuda på ett antal “Lean Learnings”. Mycket nöje!

Bilupphandling är ett av de bolag i THINK som kommit långt på sin entreprenörsresa. Det som började som ett verktyg för konsumenter att hitta billigaste priset på sin drömbil är idag bilbranschens främsta verktyg för att göra marknadsanalyser, identifiera leads och helt enkelt sälja fler bilar.

”Som alltid, när man lanserar en tjänst som inte tidigare funnits, är det omöjligt att veta om eller vad som kommer fungera. Det visade sig att många av de svårigheter vi identifierat tidigare, inte var några svårigheter, och många av sakerna vi tagit för givet inte var så givna i efterhand. Exempelvis var det lätt att få in konsumenter, men svårt att få in säljare. Tvärtemot vad vi tidigare trott. Därför tror jag inte man skall övertänka sin tjänst eller affär, utan det är ofta bättre att testa sig fram”, säger Jakob Werner en av bolagets grundare. “När produkten väl var klar insåg vi att det hos bilhandlarna saknades intresse för att ta emot och svara på de offerter som genererats i systemet”. Så. Vad gör man när man märker att den idé man jobbat så hårt för under en lång tid inte blir mottagen så som man tänkt? Jo, man gör en “pivot” som det heter på Lean Startup-språk. Helt enkelt en omsvängning i strategin utifrån de lärdomar man dragit från tidigare erfarenhet. ”Dessa lärdomar var något som gjorde det möjligt, och som kanske var nödvändiga, för att vi skulle kunna landa i att bygga vår nuvarande produkt. Vi gjorde som sagt en pivot, men det var inte en helomvändning som uttrycket antyder, utan snarare en hälsosam anpassning av vår affär utifrån kundernas önskemål”, säger Jakob.

Bilupphandling blev Bilprospekt, ett säljverktyg för bilbranschen som idag används av flera hundra återförsäljare i Sverige. “Redan innan den nuvarande produkten var färdig hade vi kunder som givit löfte om att köpa, vi var i ett ständigt beta- och utvecklingsläge, men vi hade lärt oss något. Vi utvecklade inte för utvecklandets skull utan var fokuserade på att lösa våra kunders problem och önskemål. Att starta så upplevde vi som mycket enklare och mer effektivt än att bara bygga utifrån hypoteser” säger Jakob Werner. Med denna tidiga marknadsaccept blev det också enklare, men samtidigt nödvändigt för att få bolaget att växa, att söka pengar från investerare.”Med vår kundcentrerade utveckling har vi idag tagit oss från noll till en produkt som finns och uppskattas av kunder i hela Sverige. Vi har byggt ett verktyg som verkligen används och på så sätt även byggt en stabil bas, som gör det möjligt för oss att växa i framtiden. Vi har gått från tre grundare till sex anställda i bolaget, men vår resa är inte slut ännu” säger Jakob. Idag är Bilupphandling och de offerter som genereras där fortfarande en viktig del av bolagets idé, och alla offerter som skapas går automatiskt in i Bilprospekt och till de säljare som är anslutna därigenom, en klar fördel gentemot konkurrerande system.

Lean Startup lär oss att vara flexibla, våga prova och bygga nytt. I bolag där marknadsrisken är större än teknikrisken gäller det att testa sina hypoteser i ett så tidigt skede som möjligt. Det är sådana här historier som inspirerar oss på THINK att verkligen löpa linan ut med Lean Startup-metoden. Har du en idé eller vill jobba i en spännande startup, tveka inte att ringa eller maila oss!

Comments

comments